rop  
   

Mental Bridging©:
Oosterse balans in een Westerse wereld


Dwingende eisen aan het hoger management sijpelen langzaam vanuit de top door naar beneden, waardoor werknemers in toenemende mate worden gestuurd op het behalen van een betere performance en hogere groei. In deze situatie speelt effectief (leren) werken een cruciale rol.

Het Mental Bridging © programma is gericht op het verhogen van het rendement van werknemers in hun werkomgeving. De trainingen gaan in op het integraal benutten van de rationele (linker hersenhelft) als de emotionele (rechter hersenhelft) hersencapaciteit van werknemers. Door het bridgen van beide hersenfuncties zijn werknemers beter in staat om effectief te werken, wordt het creatief denken gestimuleerd en kan beter worden omgegaan met het werken onder druk. Daarbij wordt ongebruikt denkpotentieel ontsloten. Hoewel de oorsprong van het programma uit het Oosten komt, zijn de effecten sinds 2006 wetenschappelijk aangetoond door Westerse (Europa en de Verenigde Staten) universiteiten op het gebied van medisch -, neurologisch – en gedragsonderzoek.

Het programma is maatwerk en uniek in haar praktijkgerichte benadering. Wij vertellen niet alleen aan de deelnemers hoe het werkt, maar we laten het ze ook ervaren. Doordat ze de inzichten ook ervaren en de verschillen tussen de ene benadering en de andere voelen, blijft het geleerde veel beter hangen bij onze deelnemers. Voor het ervaren gebruiken we oefeningen ontleend aan de Oosterse gevechtskunst iaido: Japanse Samoerai gevechtskunst.

Aandacht wordt besteed aan onder andere de volgende onderwerpen;

• pro activiteit
• probleem oplossen vs symptoom
bestrijden
• gedrag en communicatie
• balans
• stress
• gebruik van linker- en rechterhersenhelft
• conditionering
• overzicht
• ademhaling

en de link naar de werkomgeving.

Uiteindelijk doorbreken de deelnemers één van hun remmende factoren: angst. Deze doorbraak is de finale van het programma en het begin van een nieuwe weg.

Aan het eind van het programma zijn de deelnemers zich bewust geworden van een aantal remmende factoren (intern en extern) die goed functioneren en samenwerken in de weg staan. Tevens hebben ze de beschikking gekregen over een aantal tools waarmee ze in staat zullen zijn het geleerde in de praktijk te brengen en waar nodig gedragsveranderingen te initiëren.

Het Mental Bridging © programma is succesvol toegepast door mensen van meer dan 60 verschillende nationaliteiten over verschillende continenten.

Daarnaast is er academisch onderzoek gedaan naar de effecten, wat onder andere geleid heeft tot een innovatieprijs (2012).