rop  
   

Onze visie

Er wordt veel getraind, maar wat is het rendement nu eigenlijk?

In het bedrijfsleven wordt veel geld uitgegeven aan de training van werknemers, maar hoe effectief is die training eigenlijk? En... waarom wordt het geleerde niet toegepast?

De reden hiervoor is drieledig. Ten eerste wordt er een methodiek opgedrongen. Naar onze mening bestaat er, bijvoorbeeld in het geval van verkooptraining, geen beste manier van verkopen, alleen jouw beste manier van verkopen. Blijf bij jezelf, werk vanuit je eigen kracht en niet met kracht. Ten tweede is er vaak onvoldoende aandacht voor het aanspreken van de intrinsieke motivatie van de kandidaat. Op het moment dat iemand er zelf van overtuigd is dat hij iets wil leren (in plaats van moet!), zal het eigen maken en vervolgens toepassen van de vaardigheid veel effectiever en sneller verlopen. Ten derde wordt er vooral aandacht besteed aan het rationele aspect van kennis. Naar onze mening is kennis nutteloos als deze niet geassimileerd wordt. Pas als de kennis vanuit het onderbewuste toepasbaar is, alwaar de denksnelheid een factor tien hoger is dan in ons bewustzijn, zal men deze kennis altijd en overal kunnen toepassen.

De tijden waarbij mensen tijdens hun opleiding een aantal vaardigheden leerden en op basis hiervan met regelmatig enige bijscholing hun verdere werkzame leven konden volbrengen ligt achter ons. De wereld is in beweging en de snelheid van deze beweging neemt alsmaar toe. Organisaties en mensen zijn genoodzaakt zich voortdurend aan te passen aan de veranderende wereld om hen heen. Het aandragen van specifieke kennis hoe in een situatie te handelen is hierdoor niet meer te behappen voor de gemiddelde werknemer. Het verschaffen van metakennis is hierop het nieuwe antwoord. Een werknemer dient in elke situatie zelf het juiste antwoord te vinden.

Deze manier van kennis en ervaring overdragen is echter niet nieuw. Al duizenden jaren geleden werd kennis op deze wijze overgedragen. Pas met de uitvinding van het schrift en later de boekdrukkunst werd kennis steeds meer via de cognitieve weg overgedragen. Daarvoor werd kennis vooral empirisch overgedragen en door middel van metaforen. Op deze manier werd de kennis onbewust eigen gemaakt. Hierdoor kon men deze kennis reproduceren op elk moment en in elke omstandigheid. Het is de kunst om beide vormen van kennisoverdracht met elkaar te combineren: cognitief en intuïtief. Op deze manier wordt de kennis geassimileerd.

Return on People biedt het antwoord op de hierboven beschreven uitdagingen. Het geeft haarscherp inzicht in conditionering en de valkuilen in communicatie; het geeft handvatten hoe om te gaan met remmende factoren en leert de deelnemer op elke vraag het juiste antwoord te geven. Return on People vult uw rugzak echter niet met kennis, maar maakt hem leger. Hierdoor wordt werken vanuit overzicht, balans en proactiviteit mogelijk. Met behulp van oefeningen ontleend aan Oosterse gevechtskunsten worden de begrippen en inzichten ervaren. In combinatie met de theoretische achtergrond vallen deze ervaringen op hun plaats in het onderbewustzijn, waardoor de directe toepasbaarheid van de verworven inzichten op een zéér hoog niveau ligt.

Return on People is de perfecte combinatie van Oosterse wijsheid en Westerse wetenschap.