rop  
   

Cultuurverschillen

Dit programma gaat dieper in op de vraag hoe cultuurverschillen overbrugd kunnen worden en hoe het 'wij/zij denken' verminderd kan worden (of doorbroken). Verschillen in culturen zijn onder te verdelen in de volgende categoriën: communicatie stijl, houding ten opzichte van conflicten, benadering van het werk, beslissingsmodellen, houding ten opzichte van openheid in de organisatie, kennismanagement en houding ten opzichte van kennis. Op individueel niveau spelen waarden, normen, perceptie, verwachtingen, houding en aannames een belangrijke rol.