rop  
   

Training: Effectief management

Management en leiderschap zijn twee begrippen die vaak met elkaar verward worden. Waar management voornamelijk het beheersen van processen en werknemers betreft, heeft leiderschap juist te maken met het loslaten ervan. Door het duidelijk uitdragen van een visie en oog voor het werkelijk kapitaal van een onderneming (de werknemer) kan men zich tot een authentiek leider ontwikkelen.
Voor de hedendaagse manager liggen dan ook een aantal valkuilen op de loer: door het te veel bezig zijn met beheersen en sturen en te weinig met het daadwerkelijk leiden, ontstaat er een negatief effect op de werkhouding en motivatie van medewerkers.
In deze training wordt dan ook beoogd de ons 'bekende', Westerse manier van het manager-zijn los te laten. Door middel van beproefde Oosterse denkbeelden en inzichten zal getoond worden hoe effectief management natuurlijk vorm kan krijgen binnen uw organisatie.