rop  
   

Persoonlijke Effectiviteit:
dé training om op een efficiënte wijze persoonlijke effectiviteit te bewerkstelligen


De training 'Persoonlijke Effectiviteit' leert deelnemers onder andere vanuit overzicht te varen op de koers, in plaats van met spanning te werken op de klok. Hierdoor is het mogelijk om tot zo'n 25 procent efficiënter met de werkzaamheden om te gaan.

De training 'Persoonlijke Effectiviteit' leert de deelnemers:

- Wat eigen drijfveren en die van anderen betekenen voor denken, handelen en communiceren.
- Onderscheid te maken tussen urgentie en belangrijkheid.
- Te werken vanuit de eigen kracht en persoonlijke stijl.
- De gewenste richting middels een eigen weg te volgen, hetgeen leidt tot meer intrinsieke motivatie.
- Valkuilen te vermijden.
- Vanuit overzicht de juiste beslissing te nemen.

De training 'Persoonlijke Effectiviteit' bewerkstelligt een effectieve verandering in denken én doen, en geeft de basis voor een continue persoonlijke groei.