rop  
   

Stresspreventie

Hoewel de oorzaken van stress vooral in de omgeving lijken te worden gezocht, ligt de oplossing van het vraagstuk bij het individu zelf. In dit programma ligt de nadruk op het leren ervaren van verschillende soorten stress en hoe hiermee om te gaan. Ook wordt gekeken naar het oplossen van interne stressfactoren. Tools worden aangereikt om vanuit effectiviteit een nieuwe weg in te slaan. Bij toepassing van hetgeen aangereikt is, zal de stress afnemen en het ziekteverzuim dalen (een en ander op basis van wetenschappelijk onderzoek).