rop  
   

Veranderingsmanagement

'Een wereld in beweging waarin verandering de enige constante is.' Het is de vraag hoe om te gaan met deze verandering. De uitdaging ligt niet in het aflopen van de gebaande weg, maar in het formuleren van het juiste antwoord. En dat vervolgens als manager te delen met de omgeving. Zodanig dat iedereen zijn verantwoordelijkheid ervaart als een persoonlijke missie. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. In de workshop wordt aandacht besteed aan de te formuleren strategie, het communiceren en delen van de missie en het borgen van het proces in de organisatie met oog voor de valkuilen en blokkades.