“Efficiënter werken levert behalve succes
meer van dat wat echt belangrijk is: tijd”

Training Mental Bridging©

De Mental Bridging© training is een snelle en effectieve methode om meer rendement uit uw werknemers te halen. Algoritmes, data mining en robotisering worden gezien als de heilige graal voor succes in bedrijven omdat ze betere bedrijfsresultaten en meer winst opleveren. Het Mental Bridging© programma doet daar nog een schepje bovenop en levert direct meer winst, betere bedrijfsresutaten én meer gelukkige werknemers en tevreden klanten op. Het wetenschappelijk erkende programma helpt om onbewust potentieel ‘aan’ te zetten bij uw werknemers, waardoor veel betere resultaten behaald worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van al bestaande meta-algoritmes.

Links en rechts

De basis van deze methode is het ‘bridgen’ van de linker (rationele) en rechter (emotionele) hersenhelft, wat direct de creativiteit en het probleemoplossend vermogen aanspreekt. De Mental Bridging© training zorgt voor meer bewustwording, focus, pro activiteit, helikopterview, innerlijke kracht, een gelukkiger leven, minder angst en beter kunnen omgaan met werkdruk. Het leert je om meer uit je leven te halen én hoe je effectiever kunt werken. In de training besteden we onder meer aandacht aan een andere manier van denken, gedrag en communicatie, stress, ademhaling, overzicht houden en conditionering. Dit alles vertalen we naar de werkvloer. Aan het eind van het programma zijn de deelnemers zich bewust geworden van een aantal remmende factoren in henzelf en hun omgeving die goed functioneren en samenwerken in de weg staan. Ze krijgen tools om wat ze geleerd hebben in de praktijk toe te passen en om waar nodig gedrag te veranderen.

Bewezen effectief

Het Mental Bridging © programma is succesvol toegepast door mensen van meer dan 60 verschillende nationaliteiten in diverse continenten. De meetbare effecten van deze oorspronkelijk Oosterse aanpak zijn sinds 2006 wetenschappelijk aangetoond in diverse onderzoeken. Het Mental Bridging© programma is met hulp van TNO gevalideerd en ontving een innovatieprijs in 2012. Bewezen effectief, met gegarandeerd resultaat. Dit programma levert behalve meer succes ook meer van dat wat echt schaars is: tijd.

Cursus Knowhow van Lean

Dingen ingewikkeld maken is makkelijk. Een organisatie stroomlijnen doorgaans niet. De cursus Lean helpt uw organisatiecultuur omdenken van druk en moeilijk naar rustig en makkelijk. U pakt problemen aan bij de wortel in plaats van symptomen te bestrijden, compromisloos en met gegarandeerd resultaat.

Het succes van uw organisatie is afhankelijk van de prestatie van uw belangrijkste asset, uw werknemers. De echte knowhow van Lean ziet werknemers niet als puur economische factor, maar zorgt voor binding tussen mens en organisatie. Met daardoor juist meer succes: tijd en energie effectiever gebruiken draagt bij aan een betere werkomgeving en een hoger bedrijfsresultaat. En daarmee voor een beter gevoel en meer tevreden klanten.

The Toyota way

De bewezen succesvolle Lean organisatie-stijl die we kennen van Toyota komt eigenlijk uit de eeuwenoude Japanse zwaardvechtkunst. Door meta algoritmes slim in te zetten ontstaat er een beter werkproces met meer tevreden klanten en een effectievere werkstijl. Als Lean coach leer ik je welke technieken wel werken en wat je vooral niet moet doen. Daarbij gaan we voorbij het korte termijn-denken wat tegenwoordig de norm is bij bedrijven en kijken we creatief naar de vraag: hoe onderscheid je jouw bedrijf nog met al het aanbod dat er nu is via internet?

Focus is key. Organisaties zijn vaak alleen nog maar bezig met randzaken en symptoombestrijding, in plaats van de oorzaken van problemen aan te pakken. Enzan no metsuke – het kijken naar een berg in de verte- is een aan de Japanse zwaardkunst ontleende methode die je leert om vanuit overzicht te handelen. Op die manier kun je je op het echte probleem richten. En houd je tijd over.

De cursus Lean geeft je inzicht in de knowhow van Lean. Om Lean je echt eigen te maken, is gedragsverandering nodig, een cultuuromslag. Het al in 2012 met hulp van TNO gevalideerde Mental Bridging© programma is de volgende stap, die helpt met gebruik van lessen uit de oude Japanse zwaardkunst om Lean praktisch toe te passen in uw organisatie.

Training (persoonlijk) leiderschap

In de training (Persoonlijk) Leiderschap leer je hoe je jezelf ontwikkelt tot een effectieve en authentieke leider aan de hand van een duidelijke visie en het loslaten van managementstijlen.

Leiderschap is iets heel anders dan management. Toch worden de begrippen vaak door elkaar gebruikt. Management gaat vooral om het beheersen van processen en werknemers, een valkuil in het huidige bedrijfsleven. Ook is het vaak ‘brandjes blussen’. Korte termijn denken met als doel het bestrijden van symptomen, zonder naar de oorzaak van problemen te kijken. Leiderschap heeft juist te maken met het loslaten daarvan en verder te gaan voor een echt goed resultaat.

In de training Leiderschap leer je met een heldere blik een duidelijke visie te ontwikkelen die de organisatie vooruithelpt met oog voor het echte kapitaal van een onderneming, de werknemers. Zo ontwikkel je jezelf tot een authentiek leider en kun je het maximale uit je werknemers halen. In deze training is het doel dan ook het bij ons bekende, Westerse manier van manager-zijn, los te laten. Daarbij maken we gebruik van principes uit de Japanse zwaardkunst, zodat je de geleerde inzichten direct zelf ervaart en toe kunt passen in de praktijk. De training (Persoonlijk) Leiderschap geeft je direct bruikbare technieken en inzichten.

Returnonpeople
info@returnonpeople.nl
Sakura Foundation
Den Haag KvK 55155952

Bjørn Aris
bjornaris@gmail.com
Website Bjørn Aris