Training persoonlijk leiderschap

leer je hoe je jezelf ontwikkelt tot een effectieve en authentieke leider aan de hand van een duidelijke visie en het loslaten van managementstijlen. In deze persoonlijk leiderschap training draait het om een shift in mindset van controle naar coachend leidinggeven.

Coachend leidinggeven zorgt voor effectief leiderschap

Effectief leiderschap is iets heel anders dan management. Toch worden de begrippen vaak door elkaar gebruikt. Management gaat vooral om het beheersen van processen en werknemers, een valkuil in het huidige bedrijfsleven. Ook is het vaak ‘brandjes blussen’. Korte termijn denken met als doel het bestrijden van symptomen, zonder naar de oorzaak van problemen te kijken. Effectief leiderschap heeft juist te maken met het loslaten daarvan en verder te gaan voor een echt goed resultaat. Met coachend leidinggeven ga je naar de kern en wordt je de stuwende kracht achter je werknemers. Dat is niet alleen effectiever, maar levert ook energie op, in plaats van dat het energie kost zoals dit bij veel ‘opgebrande’ managers het geval is.

Effectief leidinggeven dankzij Oosterse principes

In de training Leiderschap leer je met een heldere blik een duidelijke visie te ontwikkelen die de organisatie vooruit helpt met oog voor het echte kapitaal van een onderneming, de werknemers. Zo ontwikkel je jezelf tot een authentiek leider en kun je het maximale uit je werknemers halen. In deze training is het doel dan ook het bij ons bekende, Westerse manier van manager-zijn, los te laten. Daarbij maken we gebruik van principes uit de Japanse zwaardkunst, zodat je de geleerde inzichten direct zelf ervaart en toe kunt passen in de praktijk. De training (Persoonlijk) Leiderschap geeft je direct bruikbare technieken en inzichten voor effectief leiderschap.

Q&A:

Voor wie is deze training persoonlijk leiderschap geschikt?

De training persoonlijk leiderschap is geschikt voor iedereen in een leidinggevende functie die meer uit zijn medewerkers én zichzelf wil halen. Aan de hand van praktische voorbeelden en principes uit de Japanse zwaardkunst leer je praktische tools voor effectief leiderschap op de werkvloer. De basis hiervan is coachend leiderschap gericht op aansturing in plaats van controle, van het belangrijkste kapitaal van elke onderneming, de werknemers.

Wat is persoonlijk leiderschap?

Persoonlijk leiderschap is leiding geven vanuit je eigen visie met je eigen authentieke stijl. Hierbij maken we een shift van de Westerse manier van denken, gericht op controle en beheersing, naar coachend leidinggeven, gebaseerd op principes van de Japanse zwaardkunst. Zo zorg je niet alleen voor meer werkplezier maar ook voor effectief leiderschap. Dankzij de praktische tools van deze leiderschapstraining kunnen leidinggevenden hun geleerde inzichten direct toepassen in de praktijk.

Wat is het verschil tussen management en effectief leiderschap?

Bij management draait het vaak om controle: het beheersen van processen en mensen, brandjes blussen en symptomen bestrijden. Dat kost enorm veel energie. Het is niet voor niets dat veel managers tegen een burn-out aanlopen. In feite gaan ze tegen de stroming in. Met effectief leiderschap bewegen we met de stroom mee. Vanuit de eigen kern. We proberen niet te controleren, maar sturen aan. Dat zorgt voor energie en werkplezier, in plaats van dat het energie kost. In deze persoonlijk leiderschap training leer je vanuit je eigen authenticiteit een duidelijke visie te ontwikkelen die de organisatie vooruit helpt en het maximale uit jezelf én je medewerkers haalt.

Waarin verschilt deze cursus van andere leiderschapstrainingen?

Andere leiderschapstrainingen gaan vaak uit van managementstijlen en controle. Hoewel zij tools bieden die bij kunnen dragen aan de persoonlijke efficiëntie, gaan  zij vaak voorbij aan de eigen authenticiteit en het meest waardevolle kapitaal van ondernemingen: de werknemers. Het is vaak ‘van buiten naar binnen’ leidinggeven in plaats van ‘van binnen naar buiten’. In deze training laten wij de Westerse manier van denken daarom even los en gaan we aan de hand van principes van de Japanse zwaardkunst op zoek naar ons eigen authentiek leiderschap. Je ontwikkelt niet alleen een heldere visie die jouw organisatie vooruit helpt maar ook jezelf én je medewerkers in hun kracht zet. Daar draait het om. Vanuit je eigen kern leidinggeven zorgt namelijk niet alleen voor effectief leiderschap maar ook voor meer energie en werkplezier.

Returnonpeople
info@returnonpeople.nl
Sakura Foundation
Den Haag KvK 55155952

Bjørn Aris
bjornaris@gmail.com
Website Bjørn Aris